grannland.com______________
 
 
 


Valdis Zatlers och Valdis Dombrovskis är huvudpersoner i regeringsförhandlingarna. Foto: Valsts kanceleja.

"Mycket hårda samtal"

Av Arne Bengtsson, uppdaterad 07.10.2011

Samtalen om ny regering i Lettland har gått in i en återvändsgränd. Ingen möjlig koalition är i sikte, och pressen ökar på förhandlingarnas huvudpersoner, expresident Valdis Zatlers och premiärminister Valdis Dombrovskis.
 
Det är i maktkampen mellan dessa två som spelet om nästa regering avgörs.
 
En initierad källa i Dombrovskis parti Enhet svarar ytterst knapphändigt på frågan om vad som händer.
 
-Det är mycket hårda samtal. Nu är det svårt att kommentera.
 
Läget är känsligt. En viss utmattning hotar också att smyga sig på, det kan skönjas i allt mer irriterade uttalanden. Snart har förhandlingar pågått i 20 dagar, men partierna har ingen lösning.
 
Det enda de i stort sett är eniga om är Valdis Dombrovskis namn. Samtliga partier är beredda att acceptera Dombrovskis som premiärminister även i nästa regering. Men hans problem är splittring i det egna partiet. Det råder oenighet i Enhet.
 
Alla i Dombrovskis parti vill regera tillsammans med Zatlers Reformparti. Men en majoritet i Enhet vill ha lettiska Nationella alliansen som tredje parti i koalitionen, och en minoritet vill i stället ha Harmonicentern, som domineras av rysktalande väljare och politiker.
 
Valdis Zatlers har klagat över svårigheterna att förhandla med Enhet, eftersom meningarna där går i sär och beskeden växlar. Särskilt svårt har Zatlers att hantera Enhets partiledare och parlamentets talman Solvita Aboltina. Han anser att hon söndrar på grund av sina ambitioner. Aboltina å sin sida hyser agg till Zatlers allt sedan han beslöt upplösa parlamentet och utlysa det nyval som krympte Enhet från 33 till 20 mandat och gav Zatlers nybildade parti 22 platser i parlamentet.
 
 
                                     Solvita Aboltina och Valdis Zatlers är inte längre vänner. 
                                     Foto: Toms Kalnins, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.
 
Aboltina, som tidigare hävdat att det är dags att ge Harmonicentern regeringsansvar, har på sistone bytt fot. Särskilt sedan Zatlers Reformparti beslutade att verka för en koalition med Enhet och Harmonicentern, har Aboltina förespråkat Nationella alliansen som tredje parti i regeringen.
 
Hon talar också för majoriteten i sitt parti. Misstron mot Harmonicentern är utbredd. Trots att den nationalistiska falangen i Enhet minskade i valet, har den fortfarande starkt inflytande. Gruppen leds av utrikesminister Girts Valdis Kristovskis, som slogs ut ur parlamentet och som hotat med att hans folk kan komma att lämna Enhet om partiet går i koalition med Harmonicentern men inte Nationella alliansen.
 
Premiärminister Valdis Dombrovskis vill till varje pris förhindra en splittring av sitt parti. Hans möjligheter att fortsätta som regeringschef minskar om Enhet spricker, och han skulle då förlora kontrollen över Lettlands ekonomiska återhämtning.
 
Dombrovskis är den ende av partiledarna som har erfarenhet av att leda regeringen, och hans parti är det enda av de nu aktuella fyra partibildningarna som över huvud taget har suttit i en regering. De senaste 30 månaderna har Dombrovskis styrt Lettland genom EUs värsta BNP-fall och hårdaste budgetnedskärningar. Han har förhandlat om 70 lånemiljarder (i kronor räknat) med IMF och EU, och han har knäppt Anders Borg på näsan. Nu har han en plan för att hålla budgetunderskottet lägre än 3 procent nästa år och göra Lettland redo att införa euro 2014. Det är begripligt att Dombrovskis inte tänker ge upp och gå i opposition förrän alla möjligheter är uttömda.
 
Valdis Dombrovsksis vet att han får igenom sin ekonomiska politik med Zatlers Reformparti och Nationella alliansen. Han skulle också få stöd för sin strävan att stärka rättsstaten och motverka korruption. Därför föredrar han en sådan koalition. Nationella alliansens hjärtefråga, att lettiska språket ska vara det enda officiella språket och att det ska stärkas på alla områden i samhället, har Dombrovskis inga problem att stödja. Tvärtom. Så om det vore upp till honom skulle han bilda en koalition i morgon med Valdis Zatlers och Nationella alliansens ledare Raivis Dzintars. Det skulle ge honom 56 av 100 mandat i parlamentet.
 
 
                                             Raivis Dzintars.  Foto: Visu Latvijai.
 
 
Men Zatlers håller fast vid tanken på en historisk koalition med Harmonicentern som tredje regeringsparti. En sådan regering skulle få cirka 70 mandat och möjlighet att ändra grundlagen. Det vill Zatlers, främst för att kunna införa direktval till presidentämbetet och så småningom bli det självständiga Lettlands förste folkvalde president. Det är en av de punkter Solvita Aboltina i Enhet tidigare motsatt sig.
 
Rivaliteten mellan dem ökar genom att Zatlers tycks ha siktet inställt på att ta över Aboltinas talmanspost i parlamentet, eftersom Zatlers Reformparti är större än Enhet. Det största partiet, Harmonicentern, lär inte få den posten, och Zatlers talar nu om att Aboltina inte är lämplig som talman. Aboltina svarar med att Zatlers är nykomling och oerfaren i politiken och därför gör vårdslösa uttalanden.
 
Världsekonomin darrar, eurozonen skakar och Lettlands väg ur det djupa BNP-fallet är hotad, men landets politiker sitter fast i etniska eller personliga motsättningar. Eurozonens kris blir fort Lettlands kris - tre fjärdedelar av Lettlands export går till övriga EU. Det land som utan avbrott skulle behöva en stark regering, har nu haft en mer eller mindre handlingsförlamad koalition i över fyra månader, sedan Valdis Zatlers som president beslöt upplösa parlamentet och utlysa nyval. Som många befarade följdes nyvalet av ett svårhanterligt politiskt läge.
 
Ironiskt nog skulle Valdis Dombrovskis få igenom det mesta av sin ekonomiska politik med vilken koaltion som helst, men partierna kan inte komma överens om vem och vilka som ska sitta vid regeringsbordet. Nationella alliansen har sagt bestämt nej till en regering där Harmonicentern har ministrar med, så Dombrovskis förslag om fyrpartikoalition är omöjligt. Nationella alliansen anser att Harmonicentern skulle bli Kremls redskap i regeringen. Dessutom menar man att Zatlers hycklar, när han vill bekämpa oligarkväldet tillsammans med Harmonicentern, som röstade med oligarkerna gång på gång i det gamla parlamentet.
 
Vad som då diskuteras är en komplicerad koalitionsvariant, där Dombrovskis Enhet och Zatlers Reformparti utgör regeringens kärna med samarbete åt var sitt håll. Enhet har avtal med Nationella alliansen och Reformpartiet med Harmonicentern. Men sannolikheten för att det skulle fungera är nog liten.
 
Zatlers Reformparti och Harmonicentern kan på pappret bilda en egen koalition med 53 mandat, men i verkligheten skulle det kanske bli en minoritetsregering. Reformpartiet skulle kräva att Harmonicentern tar avstånd från Socialistpartiet, exkommunisterna, som har tre mandat. Då skulle Harmonicenterns socialdemokrater vara 28, och någon av de 22 parlamentarikerna i Zatlers Reformparti skulle kanske hoppa av. Även om Zatlers skulle våga - vilket inte är troligt - att regera ensam med Harmonicentern, så skulle han förmodligen inte kunna göra det.
 
 
                                     Valdis Zatlers fick folkets stöd för sin kampanj mot oligarkerna.
                                     Foto: Toms Kalnins, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.
 
 
Det finns ett femte parti i det nya parlamentet, De grönas och böndernas förbund, men det är uteslutet som samarbetspartner för Zatlers. Hela hans aktion att avskeda de folkvalda och begära nyval motiverades med att oligarkernas inflytande i politiken måste stoppas. Folkets stöd och 20 procents röster i valet hindrar nog Zatlers från ett oförlåtligt svek.
 
Två oligarkpartier är borta ur parlamentet, men De grönas och böndernas förbund är kvar med 13 mandat som kan bli guld värda i spelet om makten. Partiet är dock paria för Zatlers, eftersom det står under inflytande av den korruptionsåtalade Ventspilsborgmästaren Aivars Lembergs, som anses vara själva prototypen för Lettlands oligarker.
 
Så Zatlers möjligheter är begränsade. Det öppnar för intriger. Om Enhet mot förmodan går i opposition, skulle en minoritetsregering med Zatlers Reformparti och Harmonicentern kanske försöka locka med ministerposter till några ledamöter från Enhet. Omvänt, om Zatlers går i opposition, skulle en minoritetsregering med Enhet, Nationella Alliansen och De grönas och böndernas förbund (tillsammans 47 mandat) försöka locka ledamöter från Zatlers parti.
 
Men när alla dessa mindre sannolika alternativ är uttömda återstår den koalition, som många politiska bedömare spådde redan före nyvalet: Dombrovskis Enhet, Zatlers Reformparti och Nationella alliansen.