grannland.com______________
 
 
 


Sovjetisk bronssoldat i Rezekne. Befriare från nazismen och ockupant av Lettland.
 
 
"Ockupation men inga ockupanter"

Av Arne Bengtsson, 08.10.2011

Lettland var ockuperat av Sovjetunionen, men det finns inga ockupanter i dagens Lettland. Det sägs i ett utkast till regeringsförklaring för landets nästa koalition.
 
Det är premiärminister Valdis Dombrovskis parti Enhet och expresident Valdis Zatlers Reformparti som skrivit ihop sig om Lettlands känsliga historiska konflikt.
 
Enhet och Reformpartiet vill att nästa regering slår fast att Lettland var illegalt ockuperat av Sovjetunionen men att dagens invånare i Lettland inte bär juridiskt eller moraliskt ansvar för ockupationen eller dess följder.
 
Den senare formuleringen är en eftergift till nyvalets vinnare Harmonicentern, som domineras av ryskspråkiga väljare och politiker.
 
När de lettiskdominerade partierna krävde att Harmonicentern skulle erkänna att Lettland var ockuperat av Sovjetunionen (1940 - 1941 och 1944 - 1991), svarade Harmonicentern med kravet att dagens invånare i Lettland inte får kallas ockupanter eller göras ansvariga för ockupationen.
 
 
                             Minnesmärke i Riga över deportationerna till Sibirien.
 
 
Enhet och Zatlers Reformparti har presenterat sitt dockument för den lettisknationalistiska Nationella alliansen och för Harmonicentern.
 
Nationella alliansen accepterar inte skrivningen om juridisk och moralisk ansvarsfrihet för ockupationen och dess konsekvenser. Partiet anser att om det finns människor bosatta i Lettland i dag, som har samarbetat med ockupationsmakten och begått brott mot folket, så har inte politikerna rätt att besluta om enskilda individers moraliska och rättsliga ansvar.
 
Det aktuella dokumentet, som citeras av lettiska medier, är tänkt som en del av en kommande regeringsförklaring. Men någon gemensam koalition har man inte kommit överens om.
 
Det finns alltså början till en regeringsförklaring, men det finns ingen regering i sikte.
 
Dokumentet om ockupationen är ett resultat av Reformpartiets strävan att skapa en historisk koalition med Harmonicentern. Då krävs samsyn kring såväl historien som dagens Lettland. Ingen regering har hittils haft någon liknande skrivning.

Zatlers Reformparti ser motsättningarna mellan etniska letter och etniska ryssar som det stora hindret för ett starkt Lettland. Partiet menar att den konflikten har gynnat de oligarker som kunnat plundra landet på stora rikedomar.

Reformpartiet anser att Lettland har möjlighet att riva muren av etnisk misstro och skapa ett enat folk och en samlad regering. Staten är stark bara när folket är enat, hävdar partiet.

 

                             Enhets och Reformpartiets ledare har förhandlat.
 

I Reformpartiets och Enhets nya dokumentet finns därför delar som ska tillfredsställa letter respektive ryssar.

Om ockupationen heter det att Sovjetunionen illegalt angrep Lettland och ockuperade och annekterade landet. Därför är Lettlands självständighet i dag en fortsättning på den första republiken, och återupprättandet skedde med självständighetsförklaringen 4 maj 1990.

Sedan sägs att "medborgarna och icke-medborgarna som lever i Lettland nu, bär inget juridiskt eller moraliskt ansvar för ockupationen av Lettland och dess konsekvenser. Det blir ingen revidering av den legala statusen för Lettlands medborgare och icke-medborgare eller av rättigheterna för icke-medborgare som specificeras i gällande lagar."
 
I dokumentet fastslås också att statens tjänstemän eller regeringens ministrar inte ska delta i kontroversiella symboliska manifestationer som de på 16 mars och 9 maj. Minnesdagen 16 mars hyllar lettiska SS-legionärer och 9 maj sovjetiska soldater.
 
 
  Minnesmärke i Riga över de barn som deporterades till Sibirien 1941 och 1949.
 

Vidare sägs att integration och byggande av nationell identitet ska ske genom naturalisering, fortsatt tvåspråkig utbildning och genom att förenkla registreringen av medborgarskap för barn som föds av icke-medborgare i Lettland. Medborgarskapslagen ska inte förändras för vuxna, vilket innebär ett nej till Harmonicenterns krav att alla som är födda i Lettland ska få medborgarskap på lika villkor.  
 
Regeringen ska uppmuntra lettländare i exil att återvända till Lettland men avstå från all politik som lockar invånare i Lettland att flytta till andra länder. Det senare är ett nej till Nationella alliansens förslag att regeringen ska uppmuntra och finansiera ryskspråkiga lettländares flyttning till Ryssland.
 
Budgetmedel ska användas för utbildning i lettiska språket och utveckling av etniska minoriteters kultur, heter det i Enhets och Reformpartiets skrivning.
 
Där sägs också att grundlagen ska ändras och slå fast att staten måste säkra fortsatt existens för lettiska nationen, språket och kulturen, samt bidra till att bevara kulturell mångfald i den lettiska nationen och i etniska minoriteters kultur. Det lettiska språket ska få en vidgad användning i det offentliga rummet, heter det.
 
Regeringen ska beslutsamt driva doktrinen om den lettiska statens kontinuitet, fördöma totalitära ockupationsregimers brott och uppmuntra till hågkomst och undervisning om dessa. 
 
"Det ska vara de offentliga myndigheternas plikt att forma ett universellt kollektivt minne, som bygger på verkliga fakta", heter det i dokumentet som Enhet och Zatlers Reformparti förhandlat fram.