grannland.com______________
 
 

Andris Berzins (till vänster) tog över som president från Valdis Zatlers, som nu hamnat i en politisk röra.
Foto: Toms Kalnins, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.
 

Zatlers parti spricker och president

Berzins har regeringens öde i sin hand

Av Arne Bengtsson  16.10.2011

Hela havet stormar åter i Lettlands politik. President Andris Berzins kan bli den som tvingas ta kontroll över den misslyckade regeringsbildningen.

På söndagen hoppade sex nyvalda parlamentariker av Zatlers Reformparti och anklagade partiledningen för odemokratiskt beslutsfattande. Därmed miste den tilltänkta koalitionen sin majoritet och hamnade på bara 50 av 100 mandat.

Ingen lär klara att regera med ett lotteriparlament i Lettland.

Enligt nyhetsbyrån Leta anklagar expresident Valdis Zatlers avhopparna för att tjäna "en inflytelserik grupp människors intressen". Det kan tolkas som en hänvisning till Zatlers politiska dödsfiender, Lettlands oligarker, eller till andra affärsmän.

Koalitionen var i praktiken klar och presidenten väntades ge regeringsuppdraget till den avgående premiärministern Valdis Dombrovskis. Hans parti Enhet, Zatlers Reformparti och Nationella alliansen hade enats om en regeringsförklaring. Tillsammans hade de 56 av parlamentets 100 mandat.

Men statsvetaren Nils Muiznieks ifrågasatte i en intervju med mig Zatlers förmåga att "hålla ihop ett brokigt gäng ledamöter som saknar erfarenhet". Den varningen skulle snabbt visa sig befogad.

 

                                                                    Valdis Zatlers parti har spruckit.
                                                                                                      Foto: Toms Kalnins,  Latvijas Valsts
                                                                                                      prezidenta kanceleja.
 

Redan innan det nyvalda parlamentet hunnit samlas splittrades Zatlers brokiga grupp. De sex hävdade att en snäv cirkel i partiet lagt beslag på makten. De kritiserade valet av Edmunds Sprudzs som partiets premiärministerkandidat, beslutet att inbjuda Harmonicentern till koalitionssamarbete och sedan plötsligt byte till Nationella alliansen, liksom partiets val av ministerposter och ministerkandidater.

De sex avhopparna från Reformpartiet förklarade visserligen att de tänkte ge sitt stöd till Dombrovskis regering, men enligt medieuppgifrer krävde de omfördelning av ministerposter där ett par skulle tillfalla utbrytargruppen.

Det uppgavs handla om ledningen för inrikesdepartementet och transportdepartementet, två tunga poster. Avhopparna förnekade att de krävde några ministerposter, men enligt Dombrovskis parti kunde det bli fråga om förändringar i ministerlistan. Och det fanns uppgifter om att affärsintressen låg bakom krav på förändringar i den tänkta regeringen. 

Transportdepartementet har tidigare kontrollerats av oligarken Ainars Slesers och på sistone av en politiker ur oligarken Aivars Lembersg parti. När nästa regering skulle bildas ville premiärminister Dombrovskis och expresident Valdis Zatlers försäkra sig om att den nye transportministern inte hamnade under oligarkinflytande. Därför kom de båda överens om en opolitisk minister - förre utrikesministern Aivis Ronis - och beslöt att det politiska ansvaret för departementet skulle ligga på Dombrovskis parti Enhet och Zatlers Reformparti tillsammans.

Valdis Zatlers har bedrivit ett politiskt korståg mot oligarkerna och förklarat att hans parti inte kan regera med något oligarkinfluerat parti. Det har gett honom mäktiga fiender. Statsvetaren Nils Muiznieks förklarade innan avhoppen från Zatlers parti var kända:

-Det finns rykten om att oligarkerna infiltrerat en del av sitt folk i Zatlers parti, vilket betyder att det kan bli överraskningar.

 

                                                      Har Aivars Lembergs infiltratörer i Zatlers parti?
 

När sex ledamöter på söndagen hoppade av Zatlers parti och påstods kräva att få kontrollera transportdepartementet i regeringen, väcktes misstankar att Aivars Lembergs och/eller någon annan oligark drog i trådarna bakom kuppen. Genom att splittra Zatlers parti skulle Lembergs kunna ta kontroll över transportdepartmentet via bulvaner eller provocera fram en helt annan koalition, där hans eget parti kom med.

Premiärminister Valdis Dombrovskis tvingades på söndagen kasta sig ut i nya förhandlingar, och enligt uppgifter i lettländska medier diskuterades då också nya koalitionsmodeller. Ett alternativ var att Zalters Reformparti och utbrytarna måste gå i opposition, medan Dombroskis skulle försöka bilda minoritetsregering med Enhet, Nationella alliansen och De grönas och böndernas förbund, det vill säga Lembergs parti.

Det skulle inte vara någon önskesits för Dombrovskis. Men han vill å andra sidan förhindra att hans parti Enhet tvingas i opposition, och att en ny regering kanske bildas av ryssdominerade Harmonicentern, De grönas och böndernas förbund samt avhoppare från Zatlers parti.

En sådan koalition kunde föra med sig en ekonomisk politik som Dombrovskis fruktar: att budgetunderskottet ökar, att statens upplåning fortsätter och att Lettland inte blir redo för euro 2014. Dessutom skulle Dombrovskis då inte ha något inflytande över Lembergs förehavanden.

Det nyvalda parlament samlas måndagen den 17 oktober. Men någon ny regering kan inte godkännas förrän president Andris Berzins formellt utsett en regeringsbildare. Just nu vet ingen när det kan ske.

En månad efter nyvalet till parlamentet 17 september kan det bli presidenten som måste ta initiativ till en omstart av regeringsförhadnlingarna. President Berzins har sagt att han ska utse Dombrovskis, om denne kan presentera en majoritetskoalition. Men nu är det osäkert om Dombrovskis kan det.

 

                                                      Dombrovsky hamnar utanför Dombrovskis regering.
                                                                                  Foto: Valsts kanceleja.

 

Problemen i Zatlers Reformparti är inte begränsade till avhopparna. Partiledaren Valdis Zatlers har från början haft bekymmer med rekryteringen av erfaret folk till det nya partiet. Flera av hans tilltänkta premiärministerkandidater sade nej.

Zatlers tvingades till sist stanna för den unge IT-företagaren Edmunds Sprudzs, som var helt oerfaren i politiken. Det var snart uppenbart att Sprudzs inte kunde mäta sig med den erfarne Valdis Dombrovskis, som blev en given regeringsbildare. 

Zatlers två andra affischnamn har varit de båda akademikerna Roberts Kilis och Vyacheslav Dombrovsky från Stockholms handelshögskola i Riga. Kilis är tänkt som utbildningsminister, men han ifrågasätts nu av de avhoppade parlamentarikerna.

Vyacheslav Dombrovsky var tänkt som finansminister och har utarbetat den nya regeringens förslag till skattereform. Men Valdis Dombrovskis krävde att få ha kvar sin egen finansminister, den förre SEB-ekonomen Andris Vilks. 

Då erbjöds Vyacheslav Dombrovsky att bli ekonomiminister, men han tackade nej. Det var finansminister och inget annat han ville bli. Vyacheslav Dombrovsky hamnar därför utanför regeringen men blir troligen ordförande i parlamentets budgetutskott.

Ekonomiministerposten har i stället erbjudits till Daniels Pavluts, som är verksam hos Swedbank och även föreläser vid Stockholms handelshögskola i Riga.

Valdis Zatlers själv är föreslagen som ny talman i parlamentet. Sedan sex ledamöter hoppat av hans parti, är det osäkert om det finns en majoritet för att välja honom.