grannland.com______________

 


Författaren t h och litauern Balys Gajauskas, som
tillbringat 36 år i fängelser och arbetsläger
för sitt motstånd mot sovjetregimen.
Se sidan 80 i Bronssoldatens hämnd.


Framför den gamla Leninstatyn i Narva
i Estland tillsammans med den ryske
pastorn Oleg Pronin. Läs om Narva från 
sidan 315 i Bronssoldatens hämnd.


Intervju i Vilnius med Dovid Katz som är professor
i jiddisch och expert på Litauens judiska historia.
Förintelsen i Litauen behandlas i boken
Hotad frihet
från sidan 239 och framåt.